• Ο πελάτης δικαιούται επιστροφή μέρους ή και ολόκληρης της παραγγελίας εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Απαραίτητη προϋπόθεση η επικοινωνία με το κατάστημα μας και η αποστολή του παραστατικού αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο) στο [email protected].
  • Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Βασική προϋπόθεση να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (ταμπελάκια), να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή πλυθεί το προϊόν. Η επιστροφή γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν επικοινωνίας και έγκρισης της εταιρίας μας.
  • Σε περίπτωση αλλαγής προϊόντων  και προσκόμισης του παραστατικού αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο),  η πρώτη αλλαγή πραγματοποιείτε με δωρεάν μεταφορικά. Από την δεύτερη αλλαγή και έπειτα χρεώνεται 3 ευρώ η μεταφορά. Η αλλαγή ολοκληρώνεται με την επισύναψη της απόδειξης αγοράς στο δέμα σας προς το κατάστημα μας. Για την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση σας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με email  ή μέσω social media (Facebook, Instagram) για να μας ενημερώσετε για την αλλαγή που επιθυμείτε να κάνετε.  Όταν παραληφθεί το δέμα επιστροφής πραγματοποιείτε ποιοτικός έλεγχος. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι τα προϊόντα έχουν όλες τις  ειδικές σημάνσεις, είναι στις αρχικές τους καταστάσεις και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε έχουν πλυθεί, τότε  εγκρίνεται η αλλαγή σας.  Αμέσως μετά θα σας αποστείλουμε με δωρεάν μεταφορικά τα νέα προϊόντα στη διεύθυνση που θα μας έχετε υποδείξει.
  • Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων  κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία μας με email  ή μέσω social media (Facebook, Instagram), παρακαλείστε να επισυνάψετε το παραστατικό αγοράς (απόδειξη/τιμολόγιο)  με  την αιτιολογία επιστροφής χρημάτων καθώς και μια αναφορά στον λόγο επιστροφής του προϊόντος (π.χ. ελαττωματικό προϊόν). Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσω της συνεργαζόμενης τράπεζας μας (Alpha Bank) στο όνομα και αριθμό λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου που θα μας υποδείξετε. Η επιστροφή του ποσού της αξίας των προϊόντων γίνεται μέσα στις επόμενες 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου δέματος.  Σε περίπτωση κατάθεσης σε διαφορετική τράπεζα, γίνεται επιμερισμός  των τραπεζικών εξόδων στον Δικαιούχο (Πελάτης) και τον Καταθέτη (Your Local Outlet-Panagiotis Stergos). Όταν παραληφθεί το δέμα επιστροφής πραγματοποιείτε ποιοτικός έλεγχος. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι τα προϊόντα έχουν όλες τις  ειδικές σημάνσεις, είναι στις αρχικές τους καταστάσεις και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε έχουν πλυθεί, τότε εγκρίνεται το αίτημα σας.
  • Το κόστος των μεταφορικών της αποστολής της παραγγελίας δεν επιστρέφεται καθώς αφορά αποστολή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
  • Σε περίπτωση σφάλματος της εταιρείας στην αποστολή του προϊόντος ή παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα αποστολής της νέας αποστολής επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία μας.